index.txt 0000644 0000777 0000775 00000017544 12043026156 013152 0 ustar bluethem bluethem  فارسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان - هاتف اصفهانی

فارسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

استاد منصور آلبوغبیش

 

سید احمد حسینی‌ متخلص‌ به‌ هاتف‌اصفهانی از شعرای‌ نامی‌ ایران‌ در عهد افشاریه‌ و زندیه‌ است‌. وی‌ اصالتا از خانواده‌ای‌ آذربایجانی‌ بود ولی‌ در اصفهان‌ بدنیا آمد. سید احمد درکودکی‌ به‌ تحصیل‌ علوم‌ قدیمه‌ و از جمله‌ ادبیات‌ فارسی‌ و عربی‌، طب‌، منطق‌ و حکمت‌ پرداخت‌ و گذشته‌ از علم‌ طب‌ که‌ در آن‌ تسلط داشت‌، به‌ یکی‌ از سرآمدان‌ زبان‌ عربی‌ مبدل‌ گشت‌ و اشعاری‌ به‌ زبان‌ عربی‌ سرود. هاتف‌ در جوانی‌ به‌ سرودن‌ اشعار خود پرداخت‌ و در طول‌ زندگی‌ آرام‌ خود از مدح‌ شاهان‌ و روی‌ آوردن‌ به‌ دربار سلاطین‌ خود داری‌ کرد و بیشتر به‌ مطالعه‌ و حکمت‌ و عرفان‌مشغول‌ بود. وی‌ در سال‌ ۱۱۹۸ درگذشت‌.

هاتف‌ اصفهانی‌ شاعری‌ توانا و مسلط به‌ زبان‌ و ادب فارسی‌ بود. وی‌ از سبک‌ شعرای‌ متقدم‌ ایران‌ به‌ ویژه‌ حافظ و سعدی‌ پیروی‌ می‌ کرد و طبع‌ خود را در سرایش‌ تمامی‌ قالبهای‌ شعری‌ اعم‌ از غزل‌، قصیده‌ و رباعی‌، ترجیع‌‌بند و ترکیب‌‌بند آزمود. شهرت‌ عمده‌ هاتف‌ به‌ سبب‌ شاهکار بزرگ‌ ادبی‌ او (ترجیع‌‌بند عرفانی‌) است‌ که‌ در آن‌ هم‌ از حیث حسن‌ ترکیب‌ الفاظ و هم‌ از حیث‌ توصیف‌ معانی‌ داد سخن‌ داده‌ است‌. وی‌ مرثیه‌ های‌ زیبایی‌ نیز با استفاده‌ از ماده‌ تاریخ‌ (حروف‌ ابجد) در مرگ‌ بزرگان‌ و دوستان‌ خود سرود که‌ این‌ اشعار از ارزش‌ بالایی‌ برخوردارند.


مهم‌ترین‌ اثر باقی‌ مانده‌ از هاتف‌ اصفهانی‌ دیوان‌ اشعار او و چند صد بیت‌ شعر به‌زبان‌ عربی‌ است‌.

بخشی از بند اول ترجیع‌بند معروف هاتف:

 

ای فـدای تـو هم دل و هم جــان

 

وی نثار رهت هـم این و هـم آن

دل فـدای تو چــون تویی دلبر

 

جان نثار تو چون تویی جانـان

دل رهـانـدن ز دست تو مشکـل

 

جـان فشانـدن به پـای تو آسان ...

ساقی آتش پرست و آتش دست

 

ریخت در ساغر آتش سوزان

چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش

 

سوخت هم کفر از آن و هم ایمان

مست افتادم و در آن مستی

 

به زبانی که شرح آن نتوان

این سخــن می‌شنیـدم از اعضا

 

همـه حتـی الوریـد و الشـریان

 
                              که یکی هست و هیـچ نیست جـز او
                  
                   وحـــده لا الــه الاّ هـــو

 

 

[PDF] (دانلود کنید..)

   ﻫﺎﺗﻒ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻘﻄﻌﺎت ، ﺗﻚ ﺑﻴﺘﻲ رﺑﺎﻋﻴﺎت

 

مقاله در مورد هاتف اصفهانی و اشعار وی

 [دریافت (278.0 kB) 

نوشته شده در ساعت توسط پشتيبان وب،کاربرخبرگزاری خوزستان چه خبر؟| |
index2.txt 0000644 0000777 0000775 00000017546 12043026202 013226 0 ustar bluethem bluethem  فارسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان - هاتف اصفهانی

فارسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

استاد منصور آلبوغبیش

<-PostContent->
برچسب‌ها: <-TagName->

ادامه مطلب
نوشته شده در <-PostDate->ساعت <-PostTime-> توسط <-PostAuthor->| |